Informacje techniczne

Tanie domy w eksploatacji

Dom mieszkalny powinien charakteryzować szybką i suchą technologią budowy pozwalając na stały pobyt ludzi zapewniając komfortowe warunki pobytu, dzięki zdrowemu mikroklimatowi wew budynku przez cały rok. Dom współczesny powinien spełniać wymienione funkcje przy możliwie minimalnych nakładach finansowych przy budowie i późniejszej eksploatacji nie ograniczając żywotność i wartości inwestycji alby mógł służyć przez długie lata.

Takie warunki spełniają domy szkieletowe energooszczędne z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technologicznych. W celu przybliżenia i wyjaśnienia ważniejszych aspektów związanych z budową domów wymienimy aktualne i przyszłe normy unijne dla budownictwa mieszkalnego.

Przeprowadźmy więc wyliczenia bilansu cieplnego na podstawie domu RAMZA A98 aby zobrazować koszty ogrzewania domu energooszczędnego. Posłużymy się wzorem:
Q = A x U x Δt x s

Q ilość ciepła dla poszczególnych przegród
A jest to powierzchnia przegrody
U współczynnik przenikania
s czas w godzinach
Δt różnica temperatur między temp. zewnętrzna a wewn. budynku

Δt zależy od klimatu w jakim znajduje się region danego kraju. Dla zbadania bilansu używamy średnich temperatur rocznych w miesiącach grzewczych według średnich klimatycznych.

Obrazuje to poniższa tabelka

 

I

II

III

IV

X

XI

XII

Roczna średnia z 7 mies.

Polska

Warszawa

-5

-1,5

+1

+6,5

+7,5

+1,5

-3,5

+1

Niemcy

Berlin

-0,5

+0,5

+4,4

+7,6

+9,3

+4,4

+1,1

+4

Francja

Paryż

+3,8

+4,4

+7,1

+9,9

+11,6

+6,6

+4,9

+7

Białoruś Mińsk

-2,8

-2,2

+2,2

+7,6

+8,2

+2,7

-1,1

+2

 

I

II

III

IV

X

XI

XII

Roczna średnia z 7 mies.

Dla bilansu cieplnego przyjmujemy 5000h jako czas sezonu grzewczego.
Wykazując energooszczędność budynku w technologii Ramza posłużymy się domem Ramza A98 o wym. zewnętrznych 13,35 x 9 co daje nam 120m2 podstawy

Bilans dla:

Metry kwadratowe

Współczynnik przenikania

Czas w godzinach

Różnica temperatur

Ilość strat ciepła dla poszczególnych przegród

Strop 30 cm wełny

120

0,12

5000

19

1368

Ściany zewnętrzne

15 cm wełna + 150 cm styropian grafitowy

100

0,11

5000

19

1045

Podłoga 15 cm styropianu

120

0,2

5000

10

1200

Okna pakiet 3 szybowy

17,5

0,9

5000

19

5000

Drzwi

2,5

1

5000

19

237

Łączny bilans cieplny dla domu A98 wynosi w sumie 5346 KWh na rok przy ogrzewaniu gazowym przeliczając na zużycie gazu ziemnego daje nam to maksymalnie 500m3 gazu w bieżącym roku średnia cena gazu nie przekracza 2 zł (z opłatami) co nam daje 1000zł kosztów ogrzewania domu. Uwzględniając zużycie 2 m3 ciepłej wody użytkowej podgrzanej do temp. 45 C czyli Δt 35 daje nam to 1000KWh na rok czyli maksymalnie 100m3 gazu na rok w cenie 200zł rocznie. Ten bilans i koszty są kosztami obliczeniowymi które, były potwierdzone przy eksploatacji wybudowanego budynku o podobnych danych z uwzględnieniem różnic.

Patrząc na obowiązujące normy unijne w poszczególnych latach widać jak dalece domy RAMZA wyprzedają założenia norm cieplnych co przekłada się bezpośrednio na koszty związane z eksploatacją domu z wykorzystaniem automatycznego jego ogrzewania.

 

EPC KWh/m2/rok

U dla ścian zewnętrznych

U dla dachu i stropów

U dla podłogi na gruncie

U dla okien i drzwi

U dla okien dachowych

2014

120

0,25

0,20

0,30

1,3

1,5

2017

95

0,23

0,18

0,30

1,1

1,3

2021

75

0,20

0,15

0,30

0,9

1,1

NORMY W DOMACH RAMZA

44

0,11

0,12

0,2

0,9

1,1

Widać jak niskie koszty ogrzewania można uzyskać dzięki rozsądnej technologi budowy przewyższając normy Unijne na kolejne dekady. Dobrze wyizolowany dom znaczy również nie nagrzewanie się domu w gorące dni. Widać również jak duże znaczenie mają okna w izolacyjności domu.